Anglickou školičku provozujeme od září 2013. Poskytujeme dětem jinou možnost rozvíjet veškeré své dovednosti spolu s angličtinou intenzivnější a zábavnou formou. Všechny aktivity anglické školičky probíhají v anglickém jazyce. K angličtině přistupujeme jako k druhému, nikoli cizímu jazyku. Děti se tak učí stejně jako svůj rodný jazyk angličtinu přirozeně pomocí říkanek, písniček a častému opakování.


Anglická školička je určena dětem od 2,5 roku do 6 let.

To znamená, že se zde setkávají v malém kolektivu děti velmi malé s většími předškoláky. Pro děti je to velký přínos, ty menší se učí přirozeně od větších nápodobou. Ty větší se zase učí spolupracovat s malými a pomáhat jim.

Kapacita školky je omezena na max. 15 dětí denně.

To znamená, že lektorky mají dostatek času věnovat se individuálním potřebám v učení a rozvoji každého jednotlivého dítěte.

Denní program

Denní program je rozdělený na dopolední a odpolední část. Náš výukový program je postavený tak, abychom pro děti připravili co možná nejvíce stimulující a inspirativní prostředí. Vedeme děti k samostatnosti, učení se pomocí vlastních zkušeností a zážitků a praktickému propojení všech dovedností a znalostí. Náplň dne připravujeme tak, aby korespondovala s životem kolem nás.

S dětmi vyrábíme

S dětmi vyrábíme, malujeme, kreslíme, zpíváme, tančíme, cvičíme, hrajeme divadlo apod. Tím, že vše probíhá v angličtině, stává se angličtina přirozenou součástí života dětí. Jsou schopné reagovat na běžné pokyny a komentovat denní aktivity. Děti mají šanci osvojit, upevnit a zapamatovat si slova, slovní spojení a věty na základě vlastní prožité zkušenosti. Program je strukturován vždy s ohledem na věk a dovednosti dětí ve skupince, bereme ohled na individualitu dětí, ale také je učíme spolupracovat a navzájem si pomáhat. Snažíme se povzbuzovat jejich přirozenou zvědavost a uspokojit touhu poznávat nové.

Rámcový denní rozvrh

8:00  – 9:00 příchod do školky, volná hra
9:00 – 9:15 dopolední svačinka
9:15 – 10:00 řízený program, hry s angličtinou – zpívání, čtení, anglické aktivity, pohybové hry
10:00 – 11:00 výtvarné a rukodělné práce
11:00 – 11:45 pobyt venku
11:45 – 12:15 oběd
12:15 – 12:30 odchod dětí po dopoledním programu
12:30 – 14:00 odpočinek, hry s angličtinou
14:00 – 14:15 odpolední svačinka
14:15 – 15:00 výtvarné a rukodělné práce, pohybové aktivity, pobyt venku, spontánní činnosti

Ceník 

Počet dníDopolední programCelodenní program
3 dny 6 100 8 750
4 dny 7 500 10 000
5 dní 8 600 11 200

Školné je splatné vždy na začátku kalendářního měsíce, nejpozději do 5. dne v měsíci na základě námi vydané faktury. Při absenci se školné nevrací, ale pokud to kapacita a rozvrh dovolí, nabízíme náhradní termín docházky dle dohody. Školné je neměnné, školka respektuje státní svátky a školní prázdniny.

Stravné činí 90Kč/den dle skutečné docházky a není součástí školného (viz. tabulka). Odhlášení obědů je nutné provést nejpozději do 20:00 hod. předchozího dne.

Zápis do Anglické školičky probíhá po celý rok do naplnění kapacity. Po telefonické/emailové dohodě vás rádi pozveme na nezávaznou prohlídku školky.

Prohlédněte si videa s výuky ...

Zaujala vás tato nabídka?

Neváhejte a zeptejte se na cokoliv ...