Anglická školička

Anglická školička

Anglickou školičku provozujeme od září 2013. Poskytujeme dětem jinou možnost rozvíjet veškeré své dovednosti spolu s angličtinou intenzivnější a zábavnou formou. Všechny aktivity anglické školičky probíhají v anglickém jazyce. K angličtině přistupujeme jako k druhému, nikoli cizímu jazyku. Děti se tak učí stejně jako svůj rodný jazyk angličtinu přirozeně pomocí říkanek, písniček a častému opakování.

Anglická školička je určena dětem od 18 měsíců do 6 let.

To znamená, že se zde setkávají v malém kolektivu děti velmi malé s většími předškoláky. Pro děti je to velký přínos, ty menší se učí přirozeně od větších nápodobou. Ty větší se zase učí spolupracovat s malými a pomáhat jim.

Kapacita školky je omezena na max. 10 dětí denně.

To znamená, že lektorky mají dostatek času věnovat se  individuálním potřebám v učení a rozvojikaždého jednotlivého dítěte.

Denní program

Denní program je rozdělený na dopolední a odpolední část. Náš výukový program je postavený tak, abychom pro děti připravili co  možná nejvíce stimulující a inspirativní prostředí. Vedeme děti k samostatnosti, učení se pomocí vlastních zkušeností a zážitků a praktickému propojení všech dovedností a znalostí. Náplň dne připravujeme tak, aby korespondovala s  životem kolem nás.

S dětmi vyrábíme

S dětmi vyrábíme, malujeme, kreslíme, zpíváme, tančíme, cvičíme, hrajeme divadlo apod. Tím, že vše probíhá v angličtině, stává se angličtina přirozenou součástí života dětí. Jsou schopné reagovat na běžné pokyny a komentovat denní aktivity. Děti mají šanci osvojit, upevnit a zapamatovat si slova, slovní spojení a věty na základě vlastní prožité zkušenosti. Program je strukturován vždy s ohledem na věk a dovednosti dětí ve skupince, bereme ohled na individualitu dětí, ale také je  učíme spolupracovat a navzájem si pomáhat. Snažíme se povzbuzovat jejich přirozenou zvědavost a uspokojit touhu poznávat nové.

Rámcový denní rozvrh:

8:00  – 9:00 příchod do školky, volná hra
 9:00 – 9:15 dopolední svačinka
9:15 – 10:00

řízený program, hry s angličtinou – zpívání, čtení, anglické aktivity, pohybové hry

10:00 – 11:00 výtvarné a rukodělné práce
11:00 – 11:45 pobyt venku
11:45 – 12:15

oběd

12:15 – 12:30 odchod dětí po dopoledním programu
12:30 – 14:00 odpočinek, hry s angličtinou
14:00 – 14:15 odpolední svačinka
14:15 – 15:00

výtvarné a rukodělné práce, pohybové aktivity, pobyt venku, spontánní činnostech

Ceník Anglické školičky

v Kč/měsíc
platný od 1.9. 2018

počet dní     dopolední program   celodenní program

1 den                2.400                                3.600

2 dny               3.600                                 5.700

3 dny               4.800                                 6.900

4 dny               5.900                                 8.000

5 dní                6.900                                 9.100

Docházka v týdnu

Školné je splatné vždy na začátku kalendářního měsíce, nejpozději do 5. dne v měsíci na základě námi vydané faktury. Při absenci se školné nevrací, ale pokud to kapacita a rozvrh dovolí, nabízíme náhradní termín docházky dle dohody. Školné je neměnné, školka respektuje státní svátky a školní prázdniny.

Stravné činí 60Kč/den dle skutečné docházky a není součástí školného (viz. tabulka). Odhlášení obědů je nutné provést nejpozději do 20:00 hod. předchozího dne.

Zápis do Anglické školičky probíhá po celý rok do naplnění kapacity. Po telefonické/emailové dohodě vás rádi pozveme na nezávaznou prohlídku školky.

Prohlédněte si naší školičku

Domluvte si návštěvu